The Present Simple Tense


“Simple Present Tense” Türkçe karşılığı geniş zamandır yaygın olarak kullanılır. Simple present tense 3 kolda incelenir; Affirmative sentences(olumlu cümleler), Negative sentences(olumsuz cümleler) and Interrogative Sentences(soru cümleleri).

1.Positive Form

Positive                      Positive Short Form
I am                              I’m
you are                        you’re
he is                              he’s
she is                            she’s
it is                                it’s
we are                          we’re
they are                       they’re

Examples:

 • I am a student. / I’m a student. ( Ben bir öğrenciyim.)
 • We are Turkish. / We’re Turkish. ( Biz Türküz.)
 • She is my sister. / she’s my sister. ( O benim kız kardeşim)

2.Negative Form

Negative                          Negative Short Form
I am not                             I’m not
you are not                        you aren’t
he is not                             he isn’t
she is not                           she  isn’t
it is not                               it  isn’t
we are  not                         we aren’t
they are not                       they aren’t

Examples:

 • I am not a student. / I’m not a student. ( Ben bir öğrenci değilim.)
 • We are not Turkish. / We aren’t Turkish. ( Biz Türk değiliz.)
 • She is not my sister. / she isn’t my sister. ( O benim kız kardeşim değil.)

3.Question(soru) Form

Yes/No Questions                          WH Questions
Am I ?                                                    What            Am I ?
Are you ?                                               Where          Are you ?
Is he ?                                                    Why              Is he ?
Is she ?                                                  Who              Is she ?
Is it ?                                                      When           Are we ?
Are we ?                                                How             Are they ?
Are they ?

Examples:

 • Are you a student ? ( Sen bir öğrenci misin ?)
 • Are we clear ? ( Biz temiz miyiz ?)
 • Is he your brother ? ( O senin erkek kardeşin mi ?)
 • Where am I ? (Neredeyim ben ?)
 • who is he ? ( Kim o ?)
 • How are you ? (Nasılsın ?)

Fiiller İle Present Simple Tense

1.Positive

Positive (Play)
I play
You play
He plays
She plays
It plays
We play
They play

!!! He, she, it öznelerinden sonra fiile “s” ekini eklemeyi asla unutmayın. En iyi öğrenciler bile bunu bazen unutabiliyor.

#Birkaç fiilde “s” eki direk eklenemiyor. Örneğin; study = studies  “He studies hard. ( O sıkı ders çalışıyor.)”

#Bazı fiillerde irregular(düzensiz) olurlar. Örneğin;

1.Have’ = ‘Has’ >>> He has two brothers. (Onun iki erkek kardeşi var.)
2.’Do’ = ‘Does’ >>>  She does her homework. (Ödevini yapar.)
3.’Go’ = ‘Goes’ >>>  It goes playground. (Oyun alanına gider.)

2.Negative 

Negative                          Negative Short Form
I do not                             I don’t
you do not                        you don’t
he does not                      he doesn’t
she does not                    she  doesn’t
it does not                        it  doesn’t
we do not                          we don’t
they do not                       they don’t

!!!Bu kısımda da en çok karıştırılan şey do ve does. She, he, it öznelerinde her zaman does kullanılır.

Examples:

 • I don’t play football. (Futbol oynamam.)
 • He doesn’t works hard. (O sıkı çalışmaz.)

3.Question(soru) Form

Yes/No Questions                          WH Questions
Do I play ?                                             What Do I play ?
Do you play ?                                        Where Do you play ?
Does he play ?                                       Why Does he play ?
Does she play ?                                     Who Does she play ?
Does it play ?                                        When Do we play?
Do we play?                                           How  Do they play ?
Do they play ?

Examples:

 • Do you play football ? (Futbol oynar mısın ?)
 • Where does he live? ? (O nerede yaşar ?)

Comments 10

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. ingilizce öğrenmeye yönelik başlangıcımda iyi bir gelişme sağladı gerçekten bu paylaşım için size çok teşekkür ederim.

 2. İngilizce öğrenirken veya İngilizce hazırlık sınavlarına hazırlanırken dilbilgisi kurallarını iyi öğrenmek çok önemlidir. Çünkü bir dili öğrenirken temel olarak dilbilgisi kurallarını atmak gerekir. Blogunuzda güzel anlatımlar var. İngilizce konusunda bana yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum şimdiden yazdığınız ve yazacağınız tüm İngilizce ile alakalı blog yazılarınız için teşekkür ederim.

 3. Present Simple Tense’i gayet güzel ve açıklayıcı olarak anlatmışsınız. Çok işime yaradı teşekkür ederim.

The Present Simple Tense

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in