Introduction (Giriş)

a) Greeting (Selamlama)
Hello everyone! (Herkese merhaba!)
Welcome! (Hoşgeldiniz!)
Hello! Thank you all for coming! (Merhaba! Geldiğiniz için hepinize teşekkürler!)
Good morning/afternoon Ladies & Gentlemen, (Günaydın/Tünaydın bayanlar, baylar)
b) Introducing yourself (Kendinizi tanıtma)
Let me introduce myself.(Kendimi tanıtmama izin verin)
Before I start, let me tell you something about myself.( Başlamadan önce size kendim hakkında bir şeyler anlatmama izin verin.)
I’d like to introduce myself. (Kendimi tanıtmak istiyorum.)
As you all know, I am the computer engineer of this company. (Hepinizin bildiği gibi, ben bu şirketin bilgisayar mühendisiyim.)
c) Starting (Başlangıç)
Right, if everyone is ready, let’s start! (Tamam, herkes hazırsa başlayalım!)
I’m going to talk about… / I’m going to mention about … (… ile ilgili konuşacağım / …’dan bahsedeceğim)
We will start by exploring… (…’yı inceleyerek başlayacağız.)
The subject/theme of my presentation is… (Sunumumun konusu …)
The purpose of my presentation is to … (Sunumumun amacı …)
My presentation will concern primarily … (Sunumum genel olarak … ile ilgili.)

 

The Body of the Presentation (Gelişme Bölümü)

a) Sequencing (Sıralama)
First of all / Firstly /To begin with, (İlk olarak / Öncelikle,)
Secondly / Next / Then / After that, (İkinci olarak / daha sonra/ ondan sonra)
Thirdly/ Finally / Last of all, (Üçüncü olarak / Son olarak,)
Before we go on to the next section, let me briefly restate… (Bir sonraki bölüme geçmeden önce kısaca …’dan bahsedeyim.)
b) Giving an example (Örnek verme)
For example / For instance… (Örneğin …)
To illustrate… (Örneğin … (tablo, resim gibi bir görselde örnek verirken))
Such as… (… gibi.)
.. for instance/as an example… (…’yı örnek alalım.)
c) To quote someone (Birisinden alıntı yapma)
According to … (…’ya göre.)
I have here a quotation from… (…’dan bir alıntım var.)
d) Charts, Graphs and Table (Çizelgeler, Grafikler ve Tablolar)
Now I’d like you to look at the chart/graph/table… (Şimdi tablo/grafik/tablo’ya bakmanızı istiyorum.)
This chart/graph/table shows/explains/presents… (Bu çizelge/grafik/tablo …’yı gösteriyor/açıklıyor/sunuyor …)
Let’s have a look at the first chart/graph/table… (İlk çizelge/grafik/tabloya bakalım.)

 

Conclusion (Sonuç) Bölümü

a) Summary (Özet)
In conclusion/to conclude (Sonuç olarak / Özetlemek gerekirse …)
b) Conclusion:
In conclusion/to conclude/to sum up… (Sonuç olarak / Özetlemek gerekirse …)
Many thanks for your attention! (Dikkatiniz için çok teşekkürler!)
c) Answers-Quesitions(Soru-Cevap)
Are there any questions? (Soru var mı?)
Now I’ll try to answer any questions you may have. (Şimdi sorularınıza cevap vermeye çalışacağım.)

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format