ENGILISH
TÜRKÇE
Add upEklemek, ilave etmek, toplamak
Back away
Geri çekmek, vazgeçmek
Back down
Caymak, pes etmek, sözünden dönmek
Back out
Caymak, döneklik etmek
Back upDesteklemek, geri geri gitmek
Be carried away
Götürülmek, kapılmak, akıntıya kapılmak
Blow out
patlama, üfleyip söndürmek
Blow up Havaya uçurmak, patlak vermek, patlamak
Break awaySevgiliden ayrılmak, ayrılmak
Break downArızalanmak, kontrolü kaybedip birden bire ağlamaya başlamak, travma geçirmek
Break inAlıştırmak, kırmak, çökertmek, terbiye etmek, eğitmek
Break into
Zorla girmek
Break offKırılıp ayrılmak, kırılmak, ilişkisi kesmek
Break outPatlak vermek, birden bire başlamak
Break throughYarıp geçmek, doğmak, görünmek
Break upParçalara ayrılmak, ilişkiyi bitirmek, bitirmek
Bring aboutBeraberinde getirmek, neden olmak, sebep olmak
Bring forward
Öne sürmek, ileri sürmek, nakletmek
Bring out Yol açmak, neden olmak, üretmek
Bring upÇocuk büyütmek, yetiştirmek, söz etmek
Call atHastayı yoklamak, uğramak, ziyaret etmek
Call backYeniden telefonla aramak, arayan kimseyi geri aramak, caymak
Call inDavet etmek, iadesini istemek
Call offİptal etmek, vazgeçmek
Call onİstemek, uğramak, ziyaret etmek
Call outİzinsiz yüksek sesle konuşmak, bağırarak soylemek, rica etmek
Carry on<(strong>İşi sürdürmek, taşımak, devam etmek
Carry outYerine getirmek, uygulamak, başarmak
Catch onAnlamak, tutulmak
Catch upSenden onde giden birisini yakalamak, ayni seviyeye gelmek

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format