İngilizce güzel sözler ve Türkçe karşılıklar.

ENGLISHTÜRKÇE
You're a victim of your own mind.Kendi zihninin kurbanısın.
Say less,
do more.
Az konuş, çok yap.
It's easier to say "I'm fine" rather than explain why you're not.Neden iyi olmadığını açıklamaktansa"İyiyim" demek daha kolaydır.
Stop giving the same person diffrent opportunities to disappoint you.Aynı kişiye seni hayal kırıklığına uğratması için farklı fırsatlar vermeyi bırak.
1 year=365 Opportunities.1 yıl=365 Fırsat
It's all about perspective.Tamamen bakış açısı ile alakalı.
Sleep isn't sleep anymore,
it's just an escape.
Uyku, uyku değil artık, bir kaçış sadece.
SMİLEGÜLÜMSE
When you feel like quitting,
think about why you started.
Bırakacakmış gibi hissettiğinde neden başladığını hatırla.
Family is not an important thing,
it's eveything.
Aile önemli bir şey değildir. Aile her şeydir.
I would challenge you to a battle of wits,but i see you are unarmed.Beyinlerimiz savassin isterdim; ama goruyorum ki siz silahsizsiniz.
I walk slowly,
but ı never walk backward.
Yavaş yürürüm ama asla geriye dönmem.
I walk slowly,
but ı never walk backward.
Yavaş yürürüm ama asla geriye dönmem.
It only takes a few seconds to hurt someone. But sometimes it takes years to repair damage. Cherish the hearts that love you .Birisini incitmek birkaç saniye alır. Ama bazen verdiğin hasarı onarmak yıllar alır. Seni seven kalbi bağrına bas.
Making mistake is a lot better than not doing anything.Hata yapmak hiçbir şey yapmamaktan iyidir.
Yes,
I overthink but I also over-love.
Evet ben aşırı düşünürüm ama aşırıda severim.
Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.Bugünlerde insanlar her şeyin fiyatını biliyor ama hiçbir şeyin değerini bilmiyor.
Get busy livin,
or get busy dyin.
Ya yaşamakla uğraşırsın , ya da ölmekle.
Whatever you do, do it with love!Ne yaparsan yap, aşk ile yap!
You can do 99 things for someone and all they will remember is the one thing you did not do. Birisi için 99 şey yaparsın ama onun hatırlayacağı yapmadığın tek şey olur.
Never forget who helped you out while everyone else was making excuses. Herkes bahaneler uydururken sana kimin yardım ettiğini unutma.
You are a good person and you deserve to be happy. Sen iyi bir insansın, mutlu olmayı hakediyorsun.
Stop looking for happiness in the same place you lost it. Mutluluğu kaybettiğiniz yerde aramayı bırakın.
If you dont love me, it does not matter, anyway I can love both of us. Beni sevmiyorsan önemli değil, ben zaten ikimiz ikimiz içinde sevebilirim.
I want to run away. Kaçmak istiyorum.
Stay. I need you more than you think. Kal. Sana düşündüğünden daha fazla ihtiyacım var.
Just because we do bad things does not mean we are bad people. Kötü şeyler yapmamız , kötü insan olduğumuz anlamına gelmez
If you are the smartest person in the room, it means you are in the wrong room. Eğer odadaki en akıllı kişi sen isen, yanlış odadasın demektir.
Someone who wants the best for you is what'S best for you. Senin için en iyisini isteyen, senin için en iyisidir.
if there are no ups and downs in your life. It means you are dead. Eğer hayatında inişler ve çıkışlar yoksa ölmüşsün demektir.
people change, dont trust too much. İnsanlar değişir çok da güvenmeyin.
Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it. Yanlış,yanlıştır. Herkes yapıyor olsa bile. Doğru, doğrudur. Kimse yapmıyor olsa bile.
I like noticing details that no one else sees. Kimsenin görmediği detayları fark etmeyi severim.
I am not questioning you, because I do not expect any answer from you. Seni sorgulamıyorum, çünkü senden bir cevap beklemiyorum.
you cannot keep dancing with the devil and ask why you are still in hell. Şeytan ile dans edip neden hala cehennemdeyim diye soramazsın.
Just be honest with me or stay away from me. Ya bana karşı dürüst ol ya da benden uzak dur.
Remember who you are. Kim olduğunu hatırla.
My life, my rules. Benim hayatım benim kurallarım.
The happiniest people do not have the best of everything they just make the best of everything. En mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip değillerdir. onlar sadece her şeyin en iyisini yaparlar.
Good things take time. İyi şeyler zaman alır.

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format